Wyprzedaz!
Naturalne Kosmetyki UK EubioSEPT Spray do Higieny i Dezynfekcji rąk 50ml

EubioSEPT Spray do Higieny i Dezynfekcji rąk 50ml

Normalna cena £2.00 £2.70

EubioSEPT Spray do Higieny i Dezynfekcji rąk (50g)   EubioSEPT to wysokiej jakości płyn służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o d...
Ilosc

EubioSEPT Spray do Higieny i Dezynfekcji rąk (50g)

 

EubioSEPT to wysokiej jakości płyn służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Może służyć do powszechnego stosowania oraz w obszarze medycznym.


Zastosowanie alkoholu etylowego jako substancji czynnej, podyktowane jest zarówno rekomendacjami WHO do jego stosowania w rutynowej dezynfekcji rąk, jak i udokumentowaną skutecznością i bezpieczeństwem stosowania. W celu ograniczenia ryzyka podrażnienia skóry, preparat EubioSept został wzbogacony o glicerynę, która ma działanie pielęgnujące i ochraniające.Sposób użycia: 

Preparat stosować na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna nanieś ć 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna nanieść 2 razy 3 ml wcierać przez 3 minuty.

Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce utrzymywać wystałej wilgotności.


EubioSEPT jest produktem biobójczym zarejestrowanym pod numerem pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0008/TP/20.  Substancje czynne: ETANOL 700g /kgNiebezpieczeństwo :Działa drażniąco na oczy. Wysoce łatwopalna ciecz i opary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik i etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem dokładnie przeczytać etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez około 15 minut trzymając powieki szeroko otwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są zaaplikowane i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Uniknąć silnego strumienia wody (ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki). W razie wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem okulistą.

W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie obowiązującymi przepisami krajowymi.

W przypadku narażenia drogą oddechową: w przypadku narażenia przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

W kontakcie ze skórą: Produkt przeznaczony do kontaktu ze skórą. W razie wystąpienia niepokojących objawów spłukać dokładnie ręce wodą i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku spożycia: Nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta wodą. Skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.


Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu, innych niż wynikających z klasyfikacji.

Wszystkie informacje na temat tego produktu są oparte na bazie naszego praktycznego doświadczenia i / lub testach laboratoryjnych. Ze względu na duże spektrum w warunkach eksploatacji i nieprzewidywalny czynnik ludzki, zaleca się zawsze przetestować nasze produkty przed ostatecznym rozpoczęciem użytkowania.


Produkty biobójcze stanowią substancję lub mieszaninę, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.